Hellström rekryterar ytterligare jurister

Hellström Advokatbyrå välkomnar Jimmy Carman som biträdande jurist. Jimmy kommer närmast från notarietjänstgöring och var innan dess verksam som jurist på försäkringsbolag. Jimmy kommer ingå i verksamhetsgrupperna bolagsrätt, konkurrensrätt och tvistelösning.