Hellström företrädde Stockholm Krogbolag AB vid försäljningen av Boqueria

Boqueria öppnades i gallerian Mood Stockholm 2012 av Kristofer Sandström och Christian Olsson. Efter försäljningen av Boquerian driver Kristofer Sandström och Christian Olsson populära Vassa Eggen Steakhouse, Tennstopet, Kommendören och Albert & Jack’s. I Hellströms team arbetade Per Winnberg och Natalie Franke.