Hellström företrädde Evvasalto Access AB i uppdelningen till två bolag

Sedan 2011 har Evvasalto Access AB ägts tillhälften var av Evva GmbH i Österrike och Salto Systems S.L. i Spanien. Österrikiska familjeägda Evva är en av Europas ledande tillverkare av mekaniska och elektroniska låssystem. Salto levererar tekniskt avancerade elektroniska lösningar för trådlös och nyckelfri passerkontroll. Under de senaste åren har en företagssplit skett på flera europeiska marknader. Från den 1 januari 2017 går Evva och Salto skilda vägar även i Sverige. Huvudorsaken är att Evva skall lansera sitt elektroniska produktprogram i Skandinavien. Hellströms team bestod av Manne Bergnèhr, Bengt Olovsson och Natalie Franke.