Hellström företrädde Strukturinvest vid förvärv av Carnegies tredjepartsaffär


Strukturinvest Fondkommission och Carnegie Investment Bank har träffat en överenskommelse om en verksamhetsöverlåtelse avseende Carnegies verksamhet kopplad till tredjepartsdistribution av strukturerade placeringar i Sverige, samt tillhörande depåtjänster. Genom förvärvet blir Strukturinvest en av de största aktörerna i Norden inom strukturerade placeringar. Affären är villkorad av erforderliga myndighetsbeslut.   

Hellströms team bestod av Jonas Wetterfors, Bengt Olovsson, Johan Karlman, Natalie Franke, Markus Garfvé och Aya Kikuchi.