Hellström har biträtt Region Västernorrland vid fastighetsförsäljning

Hellström har biträtt Region Västernorrland vid försäljning av den fastighet som tidigare inrymde Härnösands sjukhus, numera närvård, till NV Samhällsfastigheter AB. Försäljningen skedde genom fastighetsöverlåtelse och tillträde ägde rum den 31 augusti 2020. Hellströms team bestod av advokaterna Magnus Andersson och Helena Berger.