Hellström välkomnar ytterligare en biträdande jurist


Hellström Advokatbyrå välkomnar Anders Östblom som biträdande jurist. Anders kommer närmast från studier vid Stockholms universitet och har innan dess arbetat som som finansiell rådgivare. Anders kommer att ingå i våra verksamhetsgrupper bolagsrätt och M&A.