Datainspektionen heter nu Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)

Den 1 januari 2021 bytte Datainspektionen namn till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden som på sin hemsida och i sina rutiner, riktlinjer och policyer hänvisar till myndigheten behöver ändra från Datainspektionen till Integritetsskyddsmyndigheten.

Från den 4 januari 2021 är adressen till myndighetens webbplats www.imy.se och e-postadressen är imy@imy.se. Myndighetens postadress och telefonnummer är oförändrade. Myndighetens nya engelska namn är Swedish Authority for Privacy Protection.

Hellström Advokatbyrå har specialister med lång erfarenhet av att bistå privata och offentliga aktörer i deras dataskyddsarbete.

Kontakta advokaten Anna Fernqvist Svensson (som leder vårt team), advokaten Natalie Stjernström eller Mina Gholiof, så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig!