Offentlig upphandling - Anbudsgivarnas vanligaste misstag, så undviker du dem

Föreläsare jur.kand. Ponthus Andersson och jur.kand. Gustav Delén.

Tid och plats

Frukostseminariet hålls i Hellströms lokaler på plan 15 i Södra Kungstornet, Kungsgatan 33 i Stockholm. 

Fredag 30 november 2018, kl 08.00–09.30. Vi bjuder vi på frukost i samband med seminariets starttid.