Fastighetsrätt – Servitut, en förmån eller last för evigt?

Föreläsare jur.kand. Gustav Delén.

Tid och plats

Frukostseminariet hålls i Hellströms lokaler på plan 15 i Södra Kungstornet, Kungsgatan 33 i Stockholm. 

Fredag 19 oktober 2018, kl 08.00–09.30. Vi bjuder vi på frukost i samband med seminariets starttid.