Avtalsrätt – Hur ska ett avtal utformas

Föreläsare jur.kand. Anna Markby.

Tid och plats

Frukostseminariet hålls i Hellströms lokaler på plan 15 i Södra Kungstornet, Kungsgatan 33 i Stockholm. 

Fredag 2 november 2018, kl 08.00–09.30. Vi bjuder vi på frukost i samband med seminariets starttid.