Markus Garfvé

Advokat
0709-55 09 08
markus.garfve@hellstromlaw.com

Markus Garfvé är specialiserad på offentlig upphandling, tvistelösning och allmän kommersiell förvaltningsrätt. Han har, under hans tid på förvaltningsrätten och Hellström, skaffat sig omfattande erfarenhet av framförallt överprövningsprocesser. Som ombud företräder Markus Garfvé främst såväl marknadsledande aktörer, börsbolag som upphandlande myndigheter och enheter. Härtill tillhandahåller han löpande strategisk rådgivning till byråns klienter rörande affärer med offentlig sektor. Markus Garfvé är medlem i verksamhetsgrupperna offentlig upphandling och tvistelösning.

Visa fullt CV

Arbetslivserfarenhet och utbildning

2014 – Hellström Advokatbyrå KB, biträdande jurist
2014 Näringsdepartmentet, kommittésekreterare
2011 – 2014 Förvaltningsrätten i Falun, notarie och upphandlingsföredragande
2010 – 2011 Kronofogdemyndigheten, jurist
2010 Uppsala Universitet, jur.kand.
2008 – 2009 University College, Dublin

Språk

Svenska och engelska