Manne Bergnéhr

Delägare
0707-16 30 24
manne.bergnehr@hellstromlaw.com

Manne Bergnéhr leder Hellströms arbetsgrupp för företagsförvärv och har stor erfarenhet av Svensk och Europeisk konkurrensrätt. Hans arbete inom konkurrensrätt har innefattat att agera ombud i några av landets mest uppmärksammade kartell- och dominansmål. Manne Bergnéhr har omfattande branscherfarenhet av att under många år återkommande biträtt företag inom bland annat petrokemisk industri, läkemedelsbranschen, apoteksverksamhet, kundtjänst och offentliga och privata aktörer inom energi, renhållning och vattenförsörjning.


The Legal 500 - The Clients Guide to Law Firms

Visa fullt CV

Arbetslivserfarenhet och utbildning

2002 – Hellström Advokatbyrå KB, delägare
2001 – 2002 PricewaterhouseCoopers, biträdande jurist
2001 Stockholms Universitet, jur.kand.
2000 Complutense University of Madrid, EMLE

Språk

Svenska, engelska och italienska

Yrkesinriktning

Efter att ha arbetat brett med olika typer av affärsjuridiska frågeställningar, har Manne Bergnéhr sedan 2005 delat sin tid och engagemang mellan företagsförvärv och konkurrensrätt. Han har omfattande erfarenhet av alla typer av svenska företagsförvärv och har även ansvarat för ett stort antal internationella transaktioner. Hans arbete inom konkurrensrätten har innefattat rådgivning i de olika slags frågor som berör rättsområdet. Uppdragen har bl.a. rört rådgivning rörande avtalsvillkor, affärsmetoder och prissättning inom EU, att företräda klienter i konkurrensrättsliga ärenden (kartell- och dominansfrågor) inför domstol och konkurrensmyndigheter samt upprättande och genomförande av konkurrensrättsligt complianceprogram. Manne Bergnéhr har även hanterat ett antal förvärvsanmälningsfrågor i Sverige och till EU-kommissionen, inklusive förvärv med särskilda åtaganden samt fas II prövning på EU-nivå. Vidare har han erfarenhet av offentlig upphandling. Manne Bergnéhr är därutöver en mycket erfaren förhandlare och certifierad medlare.